Her er nyheder

Dagens klumme fra vort medlem Medic.

Ny vits der cirkulerer i Marsrudkaen i dag

I Ukraine har vi fået en ny is, de kalder Rootin Tootin Putin. Smagen vil tage din frihed fra dig og du behøver ikke engang at spise den. De vil bare presse den ned i halsen på dig.

Den mister naturligvis noget ved oversættelsen, men meningen er vist tydelig nok.

 

Aleksandr Lukasjenko har nu 20 år som præsident.

Det var i 1994 at Belarus valgte deres første og hidtil eneste præsident. Flere hviderussiske medier har prøvet at gøre status over hans regeringstid.

Af de gode ting nævnes: Lav kriminalitet, sikkerheden på gader og veje. Fabrikkerne kører og eksportere. Lav arbejdsløshed. Bedre infrastruktur. Gas til hele landet. Pakke til befolkningen til at erhvere sig egne boligere. Forbedrede sociale tjenester i landdistrikter og mindre byer.

Af dårlige ting nævnes: Stigende gæld. Devalueringer er blevet regelmæssige
Читать полностью:  http://news.tut.by/politics/406559.html
. Hviderusland er på listen over lande, hvor menneskerettighederne krænkes. Forværret politiske forbindelser med Vesten
Читать полностью:  http://news.tut.by/politics/406559.html
. Befolkningtallet er faldende. National kultur og sprog er blevet sat ud af spillet fra offentlighedens side. Alkoholforbruget er vokset. voksende økonomiske og politiske afhængighed af Rusland. Fald af dygtige folk, som i stigende grad søger mod udlandet, grundet højere løn. Ingen politisk modstand. I parlamentet er oppositionen ikke repræsenteret.
Читать полностью:  http://news.tut.by/politics/406559.html

Читать полностью:  http://news.tut.by/politics/406559.html

Читать полностью:  http://news.tut.by/politics/406559.html

Читать полностью:  http://news.tut.by/politics/406559.html

Читать полностью:  http://news.tut.by/society/406397.html

 

Flere sanktioner mod Rusland

For første gang har de 28 EU-lande tirsdag besluttet at indføre en række bredere, økonomiske sanktioner mod Rusland, oplyser EU-diplomater til Ritzau.

Det sker efter nedskydningen af et malaysiske passagerfly over Ukraine for 12 dage siden.

Først og fremmest vil sanktionerne ifølge et udkast set af Financial Times begrænse russiske bankers adgang til det europæiske finansmarked og ramme dele af energisektoren ved at stoppe eksport af rør og udstyr, som landet for eksempel bruger til at bore efter olie med.

Dog vil de ifølge udkastet ikke ramme den russiske gassektor, som flere EU-lande er dybt afhængige af.

Beslutningen blev taget af medlemslandenes EU-ambassadører på et møde i Bruxelles tirsdag.

Sanktionerne vil især ramme banker, som staten ejer over 50 procent af. Også en handelsembargo vil blive indført ved, at EU stopper al eksport af våben på EU's fælles våbenliste, som indeholder alt fra ammunition til krigsfartøjer. Dog vil det kun gælde fremtidige kontrakter.

Der må ifølge udkastet heller ikke sælges udstyr til Rusland, som sælgeren har grund til at tro vil blive brugt militært eller til at fremstille våben med.

EU har indtil nu været tilbageholdende med at indføre de økonomiske sanktioner, som også risikerer at skade EU-landene selv. Især energisektoren er følsom, da mange europæere er afhængige af, at der ikke bliver lukket for den russiske gashane.

 

 

Civile flygter fra voldsomme kampe i Ukraine

Tusindvis af ukrainere er på flugt fra områder, som fortsat kontrolleres af prorussiske separatister i det østlige Ukraine.

Årsagen er, at de frygter en offensiv fra regeringsstyrkerne. Lørdag bombede ukrainske fly mål ved byen Donetsk og andre områder, der kontrolleres af separatisterne.

Det ukrainske militær hævder, at 500 separatister blev dræbt i forskellige luftangreb i løbet af lørdagen.

Der har de seneste dage igen være voldsomme kampe mellem ukrainske soldater og prorussiske separatister i den østlige del af landet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP minder Donetsk nu om en spøgelsesby. De lokale oprørsmyndigheder hævder, at 70.000 ud af de 900.000 indbyggere, der bor i Donetsk, er flygtet.

 

Også i den anden oprørshøjborg Lugansk knap 150 kilometer længere mod nordøst har indbyggerne iværksat en evakuering ifølge en af seperatistlederne der.

Op til weekenden mistede 23 ukrainske soldater livet i sammenstød i Lugansk-regionen.

Rusland lovede søndag at reagere på, hvad Kreml betegner som en farlig eskalering af volden tæt på landets grænse.

Ifølge myndighederne blev en russisk statsborger dræbt under et luftangreb fra Ukraine, skriver AFP.

Rusland har derfor startet en efterforskning for at undersøge mordet, efter at en granat ramte et beboelsesområde i en lille russisk grænseby, der også hedder Donetsk.

Ukraine benægter dog at have skudt mod russisk territorium og giver prorussiske militante skylden.

 

Seneste nyheder

Her er info

Vejrudsigt

 

-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Flag of Ukraine.svg1  Ukraine. En beskrivelse af landet               Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg1

 

 

 

 

 

Ukraine eller Украина er et land i Østeuropa med anslået 45.593.300 indbyggere. Grænselandene er Rusland, Polen, Hviderusland, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Moldova. I syd støder det op til Sortehavet.

Ukraine er arealmæssigt næst efter Rusland det største land i Europa. Hovedstaden er Kijev med 2,6 mio. indbyggere.

Indtil 1991 var Ukraine en delstat i Sovjetunionen. Landet har et areal pa 603.700 km2 og en kystlinje pa 2.782 km.

 

Landskabet i Ukraine består hovedsageligt af frugtbare sletter eller stepper, hvoraf den største er den Pontisk-Kaspiske slette, samt højsletter. Gennem disse løber floder som bl.a. Dnepr, Dnestr og sydlige Bug. Alle disse floder løber ud i Sortehavet eller det mindre Azovske Hav. I sydvest danner Donau-deltaet grænsen til Rumænien. Ukraines eneste bjergområde er Karpaterne i vest, hvor man finder Ukraines højeste bjerg Hoverla (2061 moh.).

Ukraine har hovedsageligt et tempereret klima. Der kommer mest nedbør i vest og nord og mindre i øst og sydøst. Vinterklimaet varierer fra forholdsvis køligt langs kysten af Sortehavet til koldere i indlandet. Generelt er der høje sommertemperaturer i landet.

De fem største ukrainske byer er hhv. Kijev (hovedstad), Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk og Odessa, hver med mere end 1.000.000 indbyggere.

 

Lidt historie:

 

Den første statsdannelse i Ukraine var Kijev-Rus fra ca. 900. De vestlige Rus-fyrstendømmer Galicja og Volynien udviklede sig efter sammenlægningen i 1199 til et magtcenter, som videreførte arven fra Kijevriget. Efter mongolstormen 1240-41 blev Ukraine konsolideret af fyrst Danylo (d. 1264), som 1253 lod sig krone.

De ukrainske lande kom under litauisk og polsk kontrol i midten af 1300-tallet, og i 1569 afstod Litauen sine ukrainske besiddelser til Polen, da fællesstaten blev oprettet. I bufferzonen til Osmannerriget, der i dag hedder Zaporozhye, opstod organiserede samfund af undvegne livegne, frie bønder, mordere, røvere og fribyttere, der i starten var simple røverbander, der plyndrede i hele området men som kosakker trådte frem som en ny militær og politisk faktor i slutningen af 1500-tallet. Grunden til at de valgte dette område var, at det var beskyttet af en naturlig barriere af sten i der skabte nogle impassable strømhvirvler i Dnepr, der ikke tillod sejlads. Za Porozhya betyder bag strømhvirvlerne. Disse områder ligger stort set alle under vand i dag, grundet en stor opdæmning af Dneprn, men kan dog ses enkelte steder i omegnen. I Zaporozhye finder man også kosak museet der er placeret på øen Khortytsia, der er placeret midt i Dneprn.

Den ukrainske revolution 1917-20 og Sovjetukraine

 

I forbindelse med Det Russiske Imperiums sammenbrud efter 1. Verdenskrig opstod 1918 en ukrainsk stat, Den Ukrainske Folkerepublik (UNR), hvis præsident blev historikeren Mykhajlo Hrusjevskyj. Den Rode Hær foretog tre invasioner 1918-20, og Ukraine var reelt kastet ud i den russiske borgerkrig. 1919-20 blev præget af bondeopstande, jødepogromer og et hvidt militærdiktatur. I et sidste forsøg pa at sikre UNR opgav man Østgalicja og allierede sig med Polen. En polsk-ukrainsk hær blev fort til Kijev i 1920, men en sovjetrussisk modoffensiv drev den tilbage til Warszawa.

Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik var en realitet i oktober 1920. Ostgalicja blev indlemmet i Polen i 1923, og ca. 5 mio. ukrainere blev andenrangs borgere her indtil 1939. Efter flere lidelser under krigskommunismen og en hungersnød 1921-23 høstede Sovjetukraine fra midten af 1920'erne fordele af de lempelser, som iværksattes for at legitimere sovjetstyret over for den ukrainske befolkning. Det ukrainske sprog og en ihærdig indsats mod analfabetismen blev brugt som våben i den kommunistiske opdragelse af befolkningen. Et industriboom blev finansieret af nationaliseringer og tvangskollektivisering af landbruget. Bøndernes modstand mod kollektiviseringen, urealistiske planmål og voldsomme kornrekvisitioner forte i 1932-33 til en af Josef Stalin skabt hungerkatastrofe, som i Ukraine og på Krim alene kostede op mod 5 mio. menneskeliv. Omlægningen til planøkonomi markerede et politisk omsving til traditionel storrussisk centralisme og et opgør med nationalkommunismen, som kulminerede i de ukrainske terrorår 1933-34. Efter nye udrensninger i 1936-38 blev ukrainerne og de nationale mindretal udsat for russificering og ideologisk ensretning.

2. Verdenskrig og efterkrigstid

 

Som en udløber af Den Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt besatte Sovjetunionen Østpolen i 1939 og Nordbukovina og Bessarabien i 1940. Krigen og den tyske og

rumænske besættelse 1941-44 påførte Ukraine uhyrlige menneskelige og materielle tab. 28.000 landsbyer og 700 byer var ødelagt. Nogle krainske nationalistiske grupperinger støttede Tyskland i kampen mod Sovjetunionen, og i flere år efter krigen fortsatte nationalistiske partisaner med at bekæmpe de sovjetiske styrker i landet. Som følge af jødeudryddelsen og deportationer af tyskere og krimtatarer samt befolkningsudvekslinger med Polen og Tjekkoslovakiet 1944-46 mistede Ukraine sin multietniske karakter. I det nye Sovjetukraine udgjorde russerne den eneste større ikke-ukrainske befolkningsgruppe; til gengæld var det ukrainske etniske område for første gang samlet i en stat. Efter visse indrømmelser til den ukrainske nationalfølelse under krigen blev den traditionelle russiske nationalisme igen sat i hojsædet. Krim blev dog overdraget til Ukraine i 1954.

I midten af 1980'erne fremstod ukrainerne som loyale sovjetborgere. Størstedelen af befolkningen havde tilpasset sig politisk, men der eksisterede et lille højtuddannet og nationalt bevidst ukrainsk befolkningslag, som ikke lod sig assimilere. Gorbatjovs reformpolitik skabte forventninger om forandringer, men den konservative republikledelse blokerede for ændringer. Efter udskiftninger i partiledelsen i 1989 dannede kulturforeninger og nyligt løsladte dissidenter en folkebevægelse for perestrojka, Rukh.

Bevægelsen blev velrepræsenteret i Ukraines parlament ved valget i 1990. Rukhs uafhængighedslinje vandt efter omfattende strejker tilslutning fra en del af den gamle partielite anført af Leonid Kravtjuk. Efter Augustkuppet i Moskva 1991 erklærede Ukraine sig selvstændigt. Samtidig valgtes Kravtjuk til præsident pa et nationalkommunistisk program. Ukraine er en demokratisk republik, hvor den lovgivende, udøvende og dømmende magt er adskilt. Præsidenten vælges ved flertalsvalg for femårsperioder og nominerer Premierministeren. Nationalforsamlingen, Verkhovna Rada, må så bekræfte dette valg.

Landet har udstrakt lokalt selvstyre. Kommunale styrelser og borgmestre i byerne bliver valgt ved direkte valg og har kontrol over egne budgetter. Efter løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991 domineres politikken i Ukraine fortsat af en omfattende statslig og bureaukratisk kontrol.

Landet er præget af omfattende korruption, noget som staten indtil nu ikke har kunnet styre. Ukraine har efter selvstændigheden fra Sovjetunionen været præget af en række indre spændinger, der i 2005 forte til Den Orange Revolution. Demonstrationerne medførte daværende præsident Viktor Janukovitjs fald og bragte Viktor Jusjtjenko, der er provestlig og er tilhænger af medlemskab i NATO og EU, til magten. Julia Timosjenko, der var premierminister under Viktor Jusjtjenko, var ligeledes tilhænger af medlemskab såvel af NATO som EU, men har vendt i spørgsmålet om NATO. Efter en række konflikter med Julia Timosjenko fik Viktor Jusjtjenko kun 5.45% af stemmerne ved præsidentvalget i 2010, mod Viktor Janukovitjs 48.95% og Julia Timosjenkos 45.47%. Viktor Janukovitj er prorussisk. Han er modstander af medlemskab i NATO og EU.

 

Præsidentvalget i 2010 medførte dog ikke en afklaring af landets indre spændinger, der atter blussede op i forbindelse med omfattende uroligheder i hovedstaden Kijev fra november 2013. I løbet af dagene 18.-21. februar 2014 var der omfattende gadekampe i Kijev, hvor mindst 75 mennesker omkom.

Den 22. februar 2014 afsatte det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, med stemmetallene 328-0 regeringen og præsident Viktor Janukovitj, den 23. februar udnævnte parlamentet Oleksandr Turtjinov til fungerende præsident frem til nyt præsidentvalg den 25. maj 2014.

Efter indsættelsen som fungerende præsident udtalte Oleksandr Turtjinov:

Citat "We are ready for a dialogue with Russia... that takes into account Ukraine's European choice, which I hope will be confirmed in (presidential) elections

Ukraines bruttonationalprodukt per indbygger er ca. en femtedel af gennemsnittet for EU, men siden år 2000 har landet vist store vækstrater pa op til 12.1% i 2004. Ukraines vigtigste eksportartikler er militærudstyr, metaller, rør, maskiner, benzinprodukter, tekstiler og landbrugsvarer. Energiforsyningen er afhængig af olie og gas fra Rusland, hvilket gentagne gange har skabt uoverensstemmelser med nabolandet.

 

 

Artiklen er skrevet af vort medlem: Medic

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lugansk

Lugansk er en by beliggende i sydøstlige del af Ukraine. Byen kan spores tilbage til året 1795, men byen opnåede først by status i året 1882. Indbyggertallet er på 464000.
 
Lugansk har udviklet sig til et vigtigt industrielt centrum af Østeuropa. Det store lokomotiv firma Luhanskteplovoz har sin beliggenhed her. Firmaet blev grundlagt i 1896 og har produceret i tusindvis af de velkendte M62 og DR Class 130 diesel lokomotiver til de østeuropædiske lande. Under den anden verdenskrig blev produktionen af toge dog standset, og istedet blev fabrikken omdannet til militær produktion. I 1945 blev produktionen af toge genoptaget. I 2005 gik firmaet fra at være et stort statsejet selskab, til at blive privatiseret. Handlen blev erklæret ulovlig i 2008 på grund af en helt ufattelig lav pris. I 2010 solgte staten dog selskabet igen. Endnu engang til en mærkelig pris 50 millioner dollars. Firmaet havde en anslået værdi til 127 millioner dollars.
ukraine 1225 ukraine 1146
På billedet til venstre ses indgangen til den historiske togfabrik Luhanskteplovoz. En stor og betydningsfuld arbejdsplads for
byen Lugansk. Monumentet på billedet til højre er tog nummer 1000 produceret på fabrikken. 
                                     
ukraine 1233 ukraine 1234
Monumentet til venstre symboliserer arbejderen ved tog fabrikken. Billedet til højre er endnu et
monument over stedet.
DSC 0102 003
I Lugansk findes et museum, som meget få kender til. Men det er rent faktisk en af byens stoltheder. Museumets navn er Aviation Technology Museum. Dette er et museum for luftfarts teknologi. Udstillinger af gamle fly, motorer mm. Stedet var egentlig skole for militær piloter. I gennemsnit har skolen uddannet 1000 om året. Skolen startede i 1930 og var aktiv frem til 1993. Herefter lukkedes den. I 1996 blev stedet omdannet til museum, og blev åbnet for offentligheden. En seværdighed man skal se, når man besøger Lugansk.
 
ukraine 458 ukraine 433
To unikke britiske tanks Mark-5 (Mark V) "Ricardo" er den del af mindesmærket kompleks "Monument til RevolutionæreFighters"                              
Begge tanks blev produceret i Storbritannien i 1917-1918. Under borgerkrigen var de med til at støtte de kæmpende tropper
Denikin. De blev taget til fange af den Røde Hær og dannede grundlag for den første tank brigade.
Billedet til højre viser en Kanon der står foran Lugansk lokal historisk museum.
 
ukraine 452 ukraine 004
Dette er Lugansk St.Alexander Nevsky Church. Den er bygget fra år 2000-2003. Placeringen er midt i byen. 
Billedet til højre viser en tank T-34.
 
ukraine 4471 ukraine 0071 93884851 rvRItfse 100 07681
62510128 QLPwSCiA WWIImemorial1 93885018 jzGkNyya 100 22701 DSC00181
Disse 6 billeder er alle monumenter som omhandler 2. verdenskrig. Som man ser overalt i det gamle Sovjetunionen.
 
93884835 X2joTVq8 100 05311 62450993 CV6dLupC 100 08111
På billedet til venstre ses det hvide hus i Lugansk. På billedet til højre er det byens Jernbane stationen.
 
93884844 kDqCaULF 100 0661 93884853 jscEL6cm 100 07701
Billedet til venstre er Chernobyl memorial, og en lille kirke. Billedet til højre er en Fontane, som er et mindemærke fra 2. verdenskrig
 
93884691 N5btOaEL 100 0163 93884977 52qsVD6x P90304841
Billedet til venstre er Lugansk set fra oven. Billedet til højre er af byens handelsgade.
 
(Vi har fået accept fra ejeren af disse billeder til at bruge dem på RUBIN-FORUM. Vi takker mange gange)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Ukrainske kvinder

Hvis du sætter dig ind i flyveren, for at flyve til Ukraine, så vær forberedt på, at du reelt sætter dig ind i en tidsmaskine, der bringer dig en 30-40 år tilbage i tiden. Velkommen til Ukraine eller Украина.

 

Dette skal ikke forstås som at du flyver til et gammeldags land, men mere at du nu tager til et land, hvor de gamle dyder stadig er i højsædet. Det er i Ukraine helt normalt, at man holder døren for damerne, hjælper dem overtøjet af og på og endda rejser sig i busserne eller toget for de ældre medborgere, kvinder med små børn eller gravide kvinder. Mænd må meget gerne være mænd og kvinderne er stolte af at være kvinder.

Du er sandsynligvis her, fordi du enten overvejer eller allerede er i gang med at engagere dig med en Ukrainsk kvinde. Og hvis du finder hende, så tillykke. Du har trukket en vinder.

Hvordan skal man så beskrive en gennemsnitlig Ukrainsk kvinde?

 

Lige meget hvilken kontakt-side du kigger på, på internettet, så ligner de som regel alle sammen fotomodeller. Men det er de ikke. Kvinderne i Ukraine er generelt meget kønne, men altså. Så her er lidt baggrunds information.

Ukrainske kvinder vil til enhver tid, forsøge at tage sig bedst muligt ud. Dette skal ikke forstås som at de pyntedukker, men det er simpelthen indbygget i dem, at de skal være repræsentable. Så mange af disse kvinder, der måske tjener imellem 200 og 400 US$ om måneden, går til en professionel fotograf og betaler op til ½ månedsløn, for at få taget bedst mulige billeder. Dette gør også, at man som mand skal være indstillet på at vente på dem. En date kl. 20 kan let blive 20.30. Dette er ofte fordi hun på vej ud af døren, pludselig finder ud af at hun måske skal have en anden kjole på eller at den læbestift ikke lige er den rigtige. Men lige meget hvad, så tænk på, at hun gør det for din skyld. Dette gør også, at man ofte f.eks. i bussen ser en Ukrainsk kvinde tage et tørklæde op af tasken, for at tørre en mikroskopisk plet af støvlen.

 

Men de er også meget realistiske. De leder ikke efter prinsen på den hvide hest, eller multi-millionæren. Det de søger, er en erfaren mand, der kan optræde som en mand, og frem for alt en mand der kan give dem sikkerhed og danne en fast ramme om en familie. Faktisk vil en Ukrainsk kvinde ofte se ned på en mand, der fra starten taler om sine penge.

 

En familie behøver ikke at omfatte børn, men gør det ofte. Deres søgen efter en erfaren mand gør også, at ægteskaber herovre normalt er med 10-20 år i aldersforskel. Men vær nu realist. En mand på 60 kan sagtens finde en kvinde på 20, men er det nu realistisk? Hvad får du så til gengæld? Du får en fantastisk loyal, køn og glad kvinde, der sætter en ære i at hjemmet skal være rammen om familien og at der altid frem for alt, skal være hyggeligt. Hvis man giver en Ukrainsk kvinde 1000 kr, vil hun først tænke på hvad hendes mand og børn har brug for, derefter hvad hendes forældre har brug for, og hvis der så er 100 kr tilbage, så hvad hun selv har brug for.

 

Vær obs på, at engelsk- kundskaberne er meget svingende i Ukraine. Man kan sagtens finde nogle der kan engelsk og de fleste bureauer stiller gerne tolk til rådighed – imod betaling, men det er unægtelig sjovere at kunne kommunikere direkte. Mange dating-sider har mulighed for at indsætte engelsk niveau som et søge parameter. Men igen. At de skriver moderate engelsk kundskaber betyder ofte at de kan klare sig til husbehov. Men hvor der er vilje, er der som bekendt vej.

Så velkommen til skønne Ukraine

 

 

Artiklen er skrevet af vort medlem: Medic 

Авторизованный переводчик - Ludmilla Smirnoff - Statsautoriseret translatør og tolk - Ludmilla.Smirnoff@gmail.com - 22 64 95 25

Network Media Hjemmeside fra
Network Media
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.